Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Maternia, s.r.o. se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala:
  • vaší emailovou adresu;
  • IP adresu, ze které byl souhlas se zasíláním obchodních sdělení udělen.
 2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

  IP adresu je možné zpracovat na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněného zájmu správce a bude zpracována za účelem obrany práv a povinností správce. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku na kontaktní adresu správce info@cockovnik.cz.

 3. Souhlas udělujete pro zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Maternia, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Groove;
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní čočky Partneři