Získejte zdarma největší kapky, které máme! Pouze do 20. 6.!

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci zaslání fotografie očí a aplikovaných čoček

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Maternia, s.r.o., sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, IČ: 261 04 784 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala podobiznu, kterou společnosti poskytnete v rámci zaslání fotografie vašich očí a aplikovaných čoček (dále jen „Osobní údaj“).
 2. Výše uvedený Osobní údaj je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracován za účelem propagačních účelů Správce. Osobní údaj bude Správcem zpracován po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí Osobního údaje je dobrovolné.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že Správce může z důvodu svého oprávněného zájmu – ověření pravosti fotografie, autorských práv a případného doložení souhlasu se zpracováním Osobního údaje vámi zaslanou fotografii spárovat s vaším uživatelským účtem založeným na webových stránkách Správce.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@cockovnik.cz
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vznést proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce námitku,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní čočky Partneři