Zdarma: Max OptiFresh 10 ml k nákupu nad 500 Kč. Jen do 22. 9.!

Pečujete dostatečně o vaše kontaktní čočky? Ujistěte se o tom!

Správnou péči o kontaktní čočky jejich nositelé často podceňují. Určitě k nim nepatříte, ale jste si jistí, že vše činíte správně? K tomu, abyste se vyvarovali možných komplikací, stačí dodržovat **určité **zásady a pravidla. V této věci vám spolehlivě poradí a pomůže každý kontaktolog, který nejen stručně vysvětlí postup nasazování a vyjímání čoček, ale také popíše, jak o čočky nejlépe pečovat.

Čisté ruce jsou základ

V první řadě je třeba dbát na hygienu rukou. Před každou manipulací s kontaktními čočkami si proto umyjte ruce nejlépe antibakteriálním mýdlem a důkladně opláchněte vodou.

Usazeniny a bakterie na povrchu čoček

Na povrchu kontaktních čoček se usazují lipidobílkovinná depozita, která se mohou stát živnou půdou pro nejrůznější bakterie. Čočky je proto třeba pravidelně čistit, neboť usazeniny na jejich povrchu se stávají zdrojem pro mikroby. Samotná „údržba“ kontaktních čoček spočívá v jejich pravidelném čištění správně zvoleným roztokem.

Roztoky, které vám usnadní čištění

V dnešní době si můžete vybrat ze dvou druhů roztoků: all in one, nebo peroxidového systému. Dříve obvyklá tepelná dezinfekce čoček není dnes již vhodný způsob jejich ošetření (zejména u čoček s vysokým obsahem vody), protože bílkovinné usazeniny koagulují (laicky řečeno: „srážejí se“) na povrchu čočky a nelze je pak odstranit. Rovněž používání enzymatických tablet je již dnes dávno překonáno a nahrazeno právě roztoky all in one. Obecně lze říci, že k čočkám s pravidelnou výměnou (čtrnáctidenní a měsíční) doporučujeme roztok all in one a k čočkám dlouhodobějším (čtvrtletní, roční) je vhodnější peroxidový systém. Nevadí ani kombinace obou. Nerozumnějším řešením je však spolehnout se na radu kontaktologa, který vám poradí, jak se o vybrané čočky nejlépe starat, a zároveň poskytne detailní informace využívání k nim doporučeného roztoku „krok za krokem“.

Jak zacházet s roztoky all in one?

U roztoků all in one probíhá čištění následujícím způsobem: Čočky se po vyjmutí z očí očistí promnutím a propláchnutím sterilním roztokem. Tento krok zlepší účinnost dezinfekce a zvýší bezpečnost používání čoček. Poté se čočky uloží do pouzdra a zalijí sterilním roztokem. Doba, po kterou je nutno čočky v pouzdře nechat, je vždy uvedena výrobcem na etiketě daného roztoku. Obecně lze říci, že je ideální nechat čočky v pouzdře přes noc (pokud se nejedná o čočky typu „night and day“). Před nasazením čoček do očí je vhodné opět je opláchnout sterilním roztokem.

Jak čistí čočky peroxidové systémy?

Peroxidové systémy pracují na principu rozkladu peroxidu na dva volné hydroxylové radikály, které při kontaktu s živými buňkami získávají elektrony z jejich stavebních součástí a tím je likvidují. Při tomto procesu vzniká kyslík a voda – dochází k neutralizaci. Čočky se vloží do pouzdra (které je součástí balení) a zalijí se přesně určeným množstvím peroxidu. Pomocí katalyzátoru (například u roztoku Aosept je to platina nanesená na část pouzdra, u roztoku Oxysept je to tableta s katalázou) začne rozklad peroxidu.

Výhodou peroxidových systémů je jejich větší účinnost proti bakteriím a plísním. Nevýhodou je riziko použití špatného množství peroxidu.

Samotný peroxid může způsobit bolestivé poškození rohovky, proto je vhodné čočky před nasazením ještě opláchnout „obyčejným“ roztokem a zbývající peroxid dokonale zneutralizovat. V případě, že nositel čoček zvolí peroxidový systém, je nutno, aby se u svého kontaktologa důkladně informoval o postupu čištění tímto systémem.

Většina roztoků má tzv. „no-rub“ funkci, což v praxi znamená, že není třeba čočky mechanicky čistit. I přes tuto funkci uváděnou výrobci lze mechanické čištění stále doporučit.

Roztoky na našem trhu splňují přísná kritéria

Veškeré roztoky na našem trhu jsou registrované a schválené a mohou se používat na všechny typy čoček (je třeba jen rozlišovat mezi roztoky na měkké a tvrdé kontaktní čočky). Jejich snášenlivost je však individuální a může se stát, že dojde k alergické reakci na určitou složku. Toto riziko lze minimalizovat důkladnou osobní anamnézou při vstupním vyšetření ve spolupráci s kontaktologem. Ceny roztoků jsou různé, levnější roztoky nemají tolik přísad, tím pádem o čočky pečují méně, na druhou stranu je u nich méně alergických reakcí. Jak bylo zmíněno výše, nejlépe je spolehnout se doporučení kontaktologa.

Běžný fyziologický roztok nebrání kontaminaci čoček!

Klasický fyziologický roztok není vhodný pro uchovávání čoček, neboť je velmi dobrou živnou půdou pro různé mikroorganismy a může v něm dojít ke kontaminaci čoček. Tím se samozřejmě výrazně zvýší riziko rohovkové infekce. Omývání kontaktních čoček obyčejnou vodou (jak z kohoutku, tak destilovanou) není vhodné pro možnost kontaminace akantamébou, která může vyvolat velmi závažný rohovkový zánět.

Další neméně důležitou věcí je údržba pouzdra na čočky. Pouzdro je třeba čistit doporučeným roztokem (v žádném případě vodou) a pravidelně (minimálně po třech měsících) vyměňovat. Pouzdro bývá zpravidla součástí prodejního balení roztoku.

Dodržujte popsané postupy, snížíte rizika

Dodržováním těchto základních obecných pravidel a také pravidelných kontrol u vašeho kontaktologa snížíte případná rizika související s nošením kontaktních čoček na minimum.

Kontaktní čočky Partneři