Zdarma: Max OptiFresh 10 ml k nákupu nad 500 Kč. Jen do 22. 9.!

Jak se správně starat o kontaktní čočky?

Každý, kdo váhá, zda vyměnit brýle za kontaktní čočky, přemýšlí nepochybně o tom, zda se o ně bude schopen dostatečně starat. Naštěstí na nás, uživatele, mysleli výrobci, kteří vyvinuli dezinfekční a konzervační prostředky tak, aby byla péče o kontaktní čočky dokonalá a zároveň časově nenáročná. K pohodlné péči přispívají i různé pomůcky, které slouží k bezpečnému a hygienickému nasazování měkkých i tvrdých kontaktních čoček – pinzety a kleštičky pro snadnou manipulaci, aplikátor, barevně rozlišená pouzdra, zrcátka či taštičky na cestovní balení roztoků.

Péči o kontaktní čočky můžeme rozdělit na dvě části – na ochranu před poškozením a dezinfekci.

Ochrana před poškozením

Pokud se týká mechanické manipulace, dbáme především na to, abychom nevhodným zacházením kontaktní čočky neznehodnocovali. Při vyjímání z oka často dochází ke smáčknutí kontaktní čočky, a tedy k extrémní zátěži materiálu v místě ohybu. Může se nám také stát, že kontaktní čočku deformujeme, pokud např. ulpí na nežádoucím povrchu. Nepozorným zacházením můžeme také kontaktní čočku poškrábat, protrhnout či narušit její okraj, a ta se stává nepoužitelnou.

Dezinfekce

Uživateli, který nosí kontaktní čočky jednodenní, odpadá starost s pravidelným každodenním čištěním. Klient, který nasazuje stejný pár kontaktních čoček opětovně, potřebuje tzv. dezinfekční a uchovávací roztok. Vyjmeme-li poprvé kontaktní čočky ze sterilního blistru a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulujeme, pak se již o sterilní materiál nejedná. Pokud tyto kontaktní čočky chceme opětovně nasadit, případně uchovat, bez roztoku se již neobejdeme.

Dezinfekční roztok je jediný pomocník, kterým můžeme smýt nečistoty, jež ulpěly na našich rukou či kontaktní čočce. Používání jakýchkoliv jiných prostředků než roztoků velmi pravděpodobně vyvolá podráždění očí, nesprávné bobtnání kontaktních čoček a následné zdravotní komplikace. Různé roztoky pro dezinfekci kontaktních čoček se nikdy nesmějí míchat dohromady, ani přelívat do jiných nádob. Je vhodné použít pro jeden pár kontaktních čoček pouze jeden typ roztoku. Kontaktní čočky nikdy nevařte, nepoužívejte nikdy vodu z vodovodu, sliny ani jiné prostředky, které nejsou pro péči o měkké kontaktní čočky určeny. Také prostředky pro tvrdé kontaktní čočky nelze používat pro péči o kontaktní čočky měkké.

V aplikačním středisku se klient učí správně kontaktní čočky nasazovat a vyjímat. Aplikující specialista také zákazníka informuje, jak o kontaktní čočky správně pečovat (jakým způsobem je čistit, ukládat do pouzdra, jaký roztok je vhodné si zakoupit, atd.).

Uchovávací roztok obsahuje dezinfekční přísady a malé množství konzervačních látek (ty chrání produkt před rozmnožováním patogenních mikroorganizmů po dobu jeho použitelnosti). Roztok je vhodné uchovávat při předepsané teplotě (většinou od 4°C – 25°C). Na příbalovém letáku vámi zakoupeného roztoku je také uvedena doba použitelnosti po otevření láhve (zpravidla činí 90 dní). Aby nedošlo ke kontaminaci roztoku, nedotýkejte se kapátka láhve. Pečlivě vždy láhev uzavřete.

Nejrozšířenějším způsobem ošetřování kontaktních čoček je v současné době chemická dezinfekce pomocí speciálních neperoxidových roztoků. Výrobci usnadnili uživatelům péči v tom, že pro čištění a uchovávání kontaktních čoček mohou použít jeden a tentýž roztok. Vhodné je používání roztoků víceúčelových, které mají několik funkcí najednou – kontaktní čočky tedy nejen čistí, oplachují, dezinfikují a uchovávají, ale také odstraňují bílkovinná a tuková depozita, případně kontaktní čočky lubrikují.

Pokud se uživatel rozhodne pro důkladné čištění kontaktních čoček pomocí peroxidových roztoků, pak volí bezpochyby nejefektivnější a nejzdravější způsob ošetřování kontaktních čoček. Peroxid vodíku je konzervačním prostředkem, a tedy neobsahuje mnohé přídavné konzervační látky, které se nacházejí ve víceúčelových roztocích. Tuto skutečnost ocení klienti, kteří jsou na konzervační látky v roztocích alergičtí. Při použití chemických peroxidových systémů je nutno provést neutralizaci a to buď chemicky (pomocí halogenových sloučenin v tabletách) nebo katalyticky (např. použitím pouzdra s platinovým diskem). Princip spočívá v uvolňování reaktivního kyslíku, který reaguje s makromolekulami povlaků a rozkládá je na malé, ve vodě rozpustné kousky, které jsou následně opláchnuty.

Na trhu existují také roztoky, které nesou označení „NO RUB“. Uživatel nemusí kontaktní čočky mechanicky promnout, depozita i nečistoty kontaktních čoček jsou těmito roztoky odstraněny, ale čisticí efekt je v porovnání s mechanickým promnutím nedokonalý. Ideálním způsobem je tedy po vyjmutí kontaktní čočku zakápnout roztokem a poté v dlani krouživými pohyby lehce přetřít po obou stranách.

Ač to vypadá, že péče o kontaktní čočky vyžaduje malou domácí chemickou laboratoř, ve skutečnosti ošetření našich korekčních pomůcek zabere jen několik vteřin denně.

Kontaktní čočky Partneři