Zdarma do 19. 12.: Zero-Seven Refreshing. Ušetříte 129 Kč na každé pětistovce!

Informace o zpracovávání osobních údajů

 1. Společnost Maternia, s.r.o. se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:
  1. V případě jednotlivce:
   • Jméno, příjmení;
   • Emailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu
   • ISIC kartu;
   • Sphere kartu;
   • Benefit plus;
  2. v případě společnosti:
   • Jméno, příjmení;
   • Název společnosti;
   • E-mailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu sídla
  3. Pro oba případy:
   • Platební karta (poslední čtyřčíslí, expirace, typ) – pokud povolíte zapamatování.
   • soubory cookies za účelem:
    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
    • fungování webových stránek.

    Můžete se také podívat na podrobné informace o cookies, které na našich webových stránkách používáme.

  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 2. Společnost Maternia, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci a případně výdejní místa, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými jsou
  1. Poskytovatel analytického softwaru Exponea;
  2. Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
  3. Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Groove;
  4. Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou komunikaci Mailgun;
  5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  V případě vašeho dotazu umístěného na našem webu k danému výrobku nebo službě zpracováváme vaše údaje v podobě emailu, jména a dotazu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – komunikace stran směřující k uzavření kupní smlouvy. Emailovou adresu zpracováváme za účelem upozornění na zodpovězení dotazu a vaše jméno za účelem oslovení. Emailová adresa nebude na webovém rozhrání zveřejněna. Jméno bude zveřejněno ve formě křestního jména a iniciály z příjmení. Po 3 měsících dojde v naší databázi k anonymizaci vašeho příjmení a emailové adresy.

 1. S výjimkou výše zmíněných poskytovatelů nepředáváme žádná osobní data do třetích zemí.

  Zavedli jsme vhodné a přiměřené záruky, abychom zabezpečili, že přenos dat do příslušné třetí země bude bezpečný a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

  Společnost Maternia s.r.o. v zásadě zasílá osobní údaje pouze do zemí, kde je platné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany. V případě Spojených Států Amerických musí příjemci dat především splňovat podmínky programu Privacy Shield. Pokud tomu tak není, přenos dat se řídí Standardními smluvními doložkami ve smyslu článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, které vypracovala Evropská komise.

 1. Na emailovou adresu vám budou společností Maternia, s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností Maternia, s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 1. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní čočky Partneři